Stopa Cukrzycowa

 DEFINICJA

 • Zgodnie z definicją międzynarodowej grupy roboczej stopa cukrzycowa oznacza zakażenie , owrzodzenie i /lub zniszczenie głębokich tkanek stopy związane z nieprawidłowościami neurologicznymi i różnego stopnia zmianami w tętnicach kończyn dolnych.

EPIDEMIOLOGIA

 • Stopa cukrzycowa jest wiodącą przyczyną amputacji kończyn dolnych , 50 – 80% wszystkich nieurazowych amputacji kończyn dolnych wykonywanych u chorych na cukrzycę .
 • Najczęstszą zmianą zapoczątkowującą łańcuch wydarzeń prowadzący do utraty kończyny jest owrzodzenie stopy. Poprzedza ono amputację 
  w ponad 80% przypadków. Największy odsetek chorych leczonych z tego powodu obserwuje się w grupie pomiędzy 45 – 64 lata , częściej wśród mężczyzn niż kobiet. W Polsce problem ten dotyczy 6% chorych na cukrzycę insulinozależną i 10% chorych na cukrzycę insulinoniezależną.

PATOGENEZA

 • Obecnie wiadomo, że najczęstszą przyczyną owrzodzeń stopy w tej grupie chorych jest obwodowa polineuropatia. Brak czucia wibracji związany jest z ponad 15 krotnie zwiększonym ryzykiem amputacji. Neuropatię można stwierdzić u 70 – 80 % ze stopą cukrzycową przy czym u 50% chorych jest jedynym czynnikiem odpowiedzialnym za powstanie owrzodzeń w tej grupie chorych. Uszkodzenie nerwów czuciowych prowadzi do braku świadomości doznawania urazu. Drobne uszkodzenia skóry stają się miejscem wniknięcia zakażenia.
 • Uszkodzenie nerwów ruchowych prowadzi do zaniku mięśni co prowadzi do zaburzenia architektury stopy. Skutkiem tego jest nieprawidłowy rozkład sił nacisku na podłoże podczas chodzenia. Na skórze w tych miejscach tworzą się modzele, dochodzi do miażdżenia głębszych warstw skóry i tkanki podskórnej oraz pęknięć skóry i rozwoju owrzodzenia. Jeżeli miejsce zakażenia będzie ciągle narażone na ucisk powstanie wrzód drążący,którego następstwami mogą być ropne zapalenie kości bądź ropowica stopy.
 • U chorych na cukrzycę stwierdza się upośledzenie mechanizmów odpornościowych. Na skutek upośledzenia percepcji bólu zakażenie w stopie cukrzycowej rozwija się podstępnie i zostaje zauważone w znacznie zaawansowanym stadium. Rozwijające się zakażenie powodując zakrzepicę naczyń może doprowadzić do rozwoju zgorzeli nawet przy dobrym ukrwieniu stopy.
 • Bardzo istotnym czynnikiem etiologicznym stopy cukrzycowej jest miażdżyca tętnic kończyn dolnych. Podczas gdy neuropatia jest najczęstszym czynnikiem powodującym powstanie owrzodzeń stopy , to stopień ukrwienia jest najistotniejszym czynnikiem warunkującym wygojenie się zmian i uratowanie kończyny. Współistnienie objawów przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych zwiększa prawie 10 – krotnie ryzyko amputacji u chorych na cukrzycę.

W leczeniu chorych z owrzodzeniem stopy cukrzycowej należy pamiętać, że:

 • chorzy z zakażeniem nie zagrażającym utratą kończyny mogą być leczeni ambulatoryjnie,
 • chorzy z zakażoną zgorzelą i owrzodzeniem z rozległym odczynem zapalnym (zakażenie głębokie) wymagają pilnej miejscowej interwencji  chirurgicznej,
 • u wszystkich chorych ze stopą cukrzycową i brakiem tętna na co najmniej dwu tętnicach należy rozważyć potrzebę rewaskularyzacji i wykonać arteriografię, od której można odstąpić u chorych z owrzodzeniem powierzchownym i zadawalającym ukrwieniem (tętno pod kolanem),
 • u chorych z objawami krytycznego niedokrwienia należy podjąć próbę rewaskularyzacji nawet przy trudnych warunkach.

PRZYKŁADY LECZENIA STOPY CUKRZYCOWEJ – przypadki własne


 Przypadek I  – amputacjaPrzypadek IIPRZYPADEK IIIPRZYPADEK IVPRZYPADEK VPRZYPADEK VI Przypadek VII* Wykorzystanie larw lucilia sericata opisano szerzej w zakładce Terapia larwalna/ larwoterapia